Benvinguts a Mule Calaf

 

 

 

Empresa constructora, manteniment i conservació

Obres públiques i privades

Transport i gestió de residus

Mule  Calaf s.l., esta autoritza’t per l’Agencia de Residus de Catalunya, amb el codi de transportista T-1504.

Una experiència de mes de 10 anys en avala en el sector del transport de residus.

Des de 1.999 al vostre servei

Constructora Mulé Calaf

Constructora

Mule calaf s.l., amb una extensa experiencia com a constructora en obres de caracter civil , tant en gestió d’obra pública , com privada, ha realitzat diferents tipus d’obres , que s’encaminen a les necessitas contructives, ambientals o d’eficiència.

Constructora Mulé Calaf. Moviemnt de terres.

Moviment de terres

MULE CALAF S.L.L., amb una experiència de mes de 15 anys al sector ,te un parc de maquinaria adient per la realització de les diferents tasques que al llarg dels anys els clients en ha sol•licitat

Constructora Mulé Calaf. Enderrocs

Enderrocs

Mule  Calaf s.l., te una experiència contrastada en l’àmbit dels enderrocs, combinant els elements mecànics i amb l’aportació d’elements manuals, per la deconstrucció i l’enderroc de qualsevol tipus d’estructura i la gestió efectiva dels residus d’obra generats.

Constructora Mulé Calaf. Transport i gestió de residus

Transport i gestió de residus

Mule  Calaf s.l., esta autoritza’t per l’Agencia de Residus de Catalunya, amb el codi de transportista T-1504  una experiència de mes de 10 anys en avala en el sector del transport de residus.

2

Constructora Mulé Calaf. Transports

Transports

Mule  Calaf s.l., disposa del serveis de transport general.

Constructora Mulé Calaf. Lloguer de maquinaria.

Lloguer de maquinaria

Lloguer de maquinaria d’obra pública i privada ,per poder realitzar , explanacions, rases , moviments de terres, camins, carrega de diferents materials, Transports en diversos tipus de camions amb Autorització de Mercaderies  de servei públic.