Enderrocs

Mule  Calaf, te una experiència contrastada en l’àmbit dels enderrocs. Combinant els elements mecànics i amb l’aportació d’elements manuals, per la deconstrucció i l’enderroc de qualsevol tipus d’estructura. Garantim la gestió efectiva dels residus d’obra generats.

  • Enderroc amb mitjans mecànics.(Enderroc d’estructures, vials,elements constructius en mal estat, etc…).
  • Enderrocs amb mitjans manuals.(Aportació de professionals que garantint la màxima seguretat. Enderrocaran aquells elements fins que els mitjans mecànics puguin actuar. O en aquelles zones que per la seva naturalesa no s’hi pugui accedir amb mitjans mecànics.(Forjats, túnels, cases amb perill d’ensorrament, etc…).
  • Enderrocs Combinats .Combinen els 2 tipus d’enderrocs anteriors. És el mes habitual, i contempla de gestió de runes en obra creant una gran precisió i eficàcia en la separació de residus en la mateixa obra.